برگزاری دوره آموزش مسئولین فنی معادن

دوره نیمه حضوری آموزش مسئولین فنی معدن با تدریس آقای مهندس احمد حاتمی جهت رسته استخراج معدن در خرداد ماه  با حضور 90 نفر از اعضا برگزار گردید. 35 نفر از این اعضا که تمایل به دریافت مدرک نداشتن و یا در رسته پی جوئی و اکتشاف فعالیت داشتن به صورت رایگان در دوره مذکور شرکت کردند.