سمینار آموزشی ایمنی باهمکاری ایمیدرو 98/10/26

سمینار در روز پنجشنیه مورخ 98/10/26 در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار گردید . در این سمینار آموزشی ابتدا جناب آقای مهندس غلامی در خصوص اهمیت آموزش ایمنی و بررسی مشکلات روز معادن از لحاظ ایمنی صحبت فرمودند سپس جناب آقای مهندس خدادی رئیس اداره بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آئین نامه ایمنی کار و رفاه اجتماعی در خصوص آئین نامه ایمنی کار و روابط بین سازمان در خصوص رسیدگی به ایمنی و مدیریت بحران و حوادث صحبت نمودند . در پایان اعضای شرکت کننده در این سمینار از ساختمان در حال ساخت سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی بازدید نمودند.