برگزاری دوره مجازی مطالعات دورسنجی پیشرفته در اکتشافات مواد معدنی 1400/08/06

دوره مجازی مطالعات دورسنجی پیشرفته در اکتشاف مواد معدنی جهت رسته پی جوئی و اکتشاف (پایه 2 و پایه 3) به صورت مجازی برگزار می گردد.

زمان برگزاری : روزهای پنجشنبه 6 و 13 آبان ماه از ساعت 16 تا 20  و روزهای جمعه 7 و 14 آبان ماه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 20

مدرس : دکتر سعید مجدی فر

لازم به ذکر است دوره به صورت رایگان برگزار می گردد.